MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DS. ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych utworzony został na podstawie Zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2006 r.

Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, który zapewnia współdziałanie administracji rządowej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Do podstawowych zadań Zespołu należy m.in.: monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym,  przedstawianie opinii i wniosków dla Rady Ministrów, opracowywanie projektów standardów i procedur w zakresie zwalczania terroryzmu, inicjowanie i koordynowanie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej, organizowanie współpracy z innymi państwami w zakresie zwalczania terroryzmu etc.

Skład gremium:

  1. przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych;
  2. zastępcy – Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości;
  3. członkowie:

a) sekretarze lub podsekretarze stanu w MSW,

b) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych,

c) Szef Obrony Cywilnej Kraju,

d) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e) Szef Agencji Wywiadu,

f) Szef Biura Ochrony Rządu,

g) Komendant Główny Policji,

h) Komendant Główny Straży Granicznej,

i) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

j) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

k) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

l) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

m) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

n) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

o) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

p) Szef Służby Celnej,

r) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub osoba go zastępująca.

  

  


Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.09.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 28.10.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 21.11.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.12.2011 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 31.01.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.02.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.03.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.04.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 14.05.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 01.06.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.07.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 30.08.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 25.09.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 31.10.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.11.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 14.12.2012 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 22.01.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.02.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.03.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 23.04.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 24.05.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.06.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 25.07.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.08.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.09.2013 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.10.2013 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.12.2013 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 19.12.2013 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.01.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.02.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.03.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.04.2014 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 01.07.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.09.2014 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 25.09.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 17.10.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 04.12.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 11.12.2014 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 23.01.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.02.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 26.03.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.04.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 28.05.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.07.2015 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 28.07.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 03.09.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.09.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 29.10.2015 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 02.12.2015 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 27.01.2016 r.

Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 24.03.2016 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 23.06.2016 r.
Komunikat z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 15.07.2016 r.

 

 

 

  

  


 

 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF