Literatura tematyczna

 

 1. Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007 r.
 2. Alexander J., Swetnam M.S., Siewcy śmierci. Osama Bin Laden i inni szefowie Al‑Qaidy, Warszawa 2001 r.
 3. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008 r.
 4. Allam M., Kamikadze made in Europe, Universitas, Kraków 2008 r.
 5. Babiak J., Wojciechowski S., Terrorist Pandora's Box. Analysis of chosen terrorist issue, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2008 r.
 6. Bäcker R., Od blokad ulicznych do World Trade Center, Secretum, Toruń 2002 r.   
 7. Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydaw. UKSW, Warszawa 2010 r.
 8. Barber B. R. Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Muza, Warszawa 2005 r.
 9. Barcik J. Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego. Warszawa 2004 r.
 10. Barnaś R. Terroryzm od Asasynów do Osamy bin Ladena, KIRKE, Warszawa 2001 r.
 11. Bąk T. /red./  Oblicza Terroryzmu, Konsorcjum Akademickie – Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011 r.
 12. Bąk T. /red./  Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie – Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2012 r.
 13. T.Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Rzeszów 2015 r.
 14. Bąk T. /red./  Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, Konsorcjum Akademickie – Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011 r.
 15. Bergen P. L., Osama Bin Laden, PIW, Warszawa 2007 r.
 16. Berko A., Droga do raju. Świat wewnętrzny zamachowców samobójców, Wydawnictwo: Replika, Poznań 2010 r.
 17. Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego” BBN, T. IX, Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych, Warszawa 2009 r.
 18. Białek T., Terroryzm. Manipulacja strachem, Studio Emka, Warszawa 2005 r.
 19. Bocheński J., Krwawe specjały włoskie, Bibliotek Gazety Wyborczej, Warszawa 2009 r.
 20. Bogdalski P., Nowakowski Z., Rajchel K., Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, Wydaw. WSPol 2012 r.
 21. Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Adam Marszałek, Toruń 2002 r.
 22. Bolechów B., Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa 2010 r.
 23. Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny, Adam Marszałek, Toruń 2006 r.
 24. Borkowski T., Czy zmierzch terroryzm? – case studies i wnioski dla Polski, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Oświęcim 2008 r.
 25. Borradori G., Filozofia w czasach terroru, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 r.
 26. Borucki M., Terroryzm zło naszych czasów, Warszawa 2002 r.
 27. Borzoła T., Chomentowski P., Kaczorowski W., Muszyński Z., Potejko P., Szlachter D. /red./, Radykalizacja poglądów religijnych w społecznościach muzułmańskich wybranych państw Unii Europejskiej Polska–Holandia–Wielka Brytania, 2011 r.
 28. Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003 r.
 29. Bukowski St., Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia, Wydawnictwo: AP, Słupsk 2010 r.
 30. Buruma I., Śmierć w Amsterdamie – zabójstwo Theo van Gogha i granice tolerancji, Universitas, Kraków 2008 r.
 31. Capana E., Terroryzm i zamachy samobójcze, Dialog, Warszawa 2007 r.
 32. Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M., Bioterroryzm- zasady postępowania lekarskiego, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002 r.
 33. Ciupiński A., Zając M., Wybrany problemy walki z terroryzmem międzynarodowym,  AON, Warszawa 2003 r.
 34. Cupryjak M. „Prewencja antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń”, wyd. Wolumina.pl, Szczecin 2010 r.
 35. Dietel W., Hirschmann K., Tophoven R., Terroryzm, PWN, Warszawa 2009 r.
 36. Drabina J., Religie a wojna i terroryzm, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 r.
 37. Duda D., Terroryzm Islamski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002 r.
 38. Durys P., Jasiński F., Walka z terroryzmem międzynarodowym, Studio STO, Bielsko-Biała  2005 r.
 39. Eagleton T., Święty terror, Znak, Kraków 2008 r.
 40. Ebigg P, Fiedler R., Wejkszner A., Wojciechowski S., Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2007 r.
 41. Elsasser J., Jak dżihad przybył do Europy, Muza, Warszawa 2007 r.
 42. Encyklopedia terroryzmu, Muza, Warszawa 2004 r.
 43. Farah D., Krwawe diamenty, M, Kraków 2007 r.
 44. Furgała A., Tulej A., Szlachter D., Chomentowski P. (red.), Spójna antyterrorystyczna strategia informacyjna, Szczytno 2011, t. I-III
 45. Gawliczek P., Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne. Formy przeciwdziałania, Warszawa 2007 r.
 46. Giustozzi A., Koran, Kałasznikow i laptop. Rebelia neotalibów w Afganistanie, wyd. UJ, Kraków 2009 r.
 47. Goban-Klas T., Media i terroryści, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 r.  
 48. Grotowicz V., Terroryzm w Europie Zachodnie, w imię narodu i lepszej sprawy, PWN, Warszawa-Wrocław 2000 r.
 49. Gruza E. /red. Naukowa/ „Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu”, wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2010 r.
 50. Guła P., Terroryzm a medycyna, Wydaw. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2009 r.
 51. Guła P., Tarnawski P., Zubrzycki W., Terroryzm. Zagrożenie i przeciwdziałanie, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2005 r.
 52. Haliżak E., Lizak W., Łukaszuk L., Śliwka E., Terroryzm w świecie współczesnym, Werset, Warszawa-Pieniężno 2004 r.
 53. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Fakty, Warszawa 2001 r.
 54. Hoge J. F., Rose G., 11 września 2001 Jak to się stało i co dalej?, Amber, 2001 r.
 55. Hołyst, B., Socjologia kryminalistyczna - T.1-T.2, Lexis Nexis, Warszawa 2007 r.
 56. Hołyst B., Terroryzm - T.1-T.2, Lexis Nexis, Warszawa 2010 r.
 57. Hołyst B., Goca M. (red.), Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Warszawa 2011 r.
 58. Hołyst B., K. Jaroszyński, A. Letkiewicz, Wojna z terroryzmem w XXI wieku, wyd. WSP, Szczytno 2009 r.
 59. Horgan J., Psychologia Terroryzmu, PWN, Warszawa 2008 r.
 60. Indecki K., Potejko P., Terroryzm – materia ustawowa, Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Emów 2009 r.
 61. Izak K., Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Centralny Ośrodek Szkolenia, Emów 2014.
 62. Jaber H., Hezbollah, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999 r.
 63. Jaber H., Hezbollah. Walka i zemsta, Rytm i Bellona, Warszawa 1999 r.
 64. Jakubowska U., Ekstremizm polityczny – studium psychologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 r.
 65. Jałoszyński K., Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2014.
 66. Jałoszynski K., Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, WSPol, Szczytno 2011r.
 67. Jałoszyński K., Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, „Zeszyty Naukowe AON” - dodatek, Warszawa 2003 r.
 68. Jałoszyński K., Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, AON, Warszawa 2001 r.
 69. Jałoszyński K., Terroryzm i walka z nim we współczesnym świecie, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2002 r.
 70. Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008 r.
 71. Jałoszyński K., Współczesne zagrożenia terroryzmem, Wyd. WSPol,  Szczytno 2013 r.
 72. Jałoszyński K., Letkiewicz A. /red./, Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów, wyd. WSPol, Szczytno 2010 r.
 73. Jałoszyński K., Wiśniewski B., Terroryzm – Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku, WSA, Bielsko-Biała 2007 r.
 74. Jałoszyński K. Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010 r.
 75. Jałoszyński K., Zubrzycki W., Babiński A.(red.), Policyjne siły specjalne w Polsce, WSPol, Szczytno 2015 r.
 76. Jasiński F., Smoter K. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, wyd. UKIE, Warszawa 2005 r.
 77. Jemioła, T., Kisielnicki J., Rajchel K., Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, Wydział Wydawnictwa i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Warszawa 2009 r.
 78. Jusik J. Narzeczone Allacha - Terrorystki-samobójczynie z Czeczenii, Videograf II, Chorzów 2005 r.
 79. Kaczmarek J., Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001 r.
 80. Karolczak K., Encyklopedia Terroryzmu, Wydaw. SPAR, Warszawa 1995 r.
 81. Karolczak K., Terroryzm – nowy paradygmat wojny w XXI wieku, Niemczyk i Wspólnicy, Warszawa 2010 r.
 82. Kępka P., Bioterroryzm, Polska wobec użycia broni biologicznej, Difin, Warszawa 2009 r.
 83. Kisły M., Szafrański J., Służby graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych,  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 2009 r.
 84. Kosta R.A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Adam-Marszałek, Toruń 2007 r.
 85. Kowalczyk K., Wróblewski W., Oblicza współczesnego terroryzmu, Adam-Marszałek, Toruń 2006 r.
 86. Kowalczyk K., Wróblewski W., Terroryzm globalne wyzwanie, Adam-Marszałek, Toruń 2006 r.
 87. Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, Adam-Marszałek, Toruń 2008 r.
 88. Konarski W. Nieprzejednani: Rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Warszawa 1991 r.
 89. Kozerawski D. Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa narodowego w latach 1948-2004, Adam Marszałek, Toruń 2006 r.
 90. Kozieł A., Gajlewicz K., Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Wydaw. Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 r.
 91. Kruszewska A., Przewodnik do analiz czynników w zakresie profilowania potencjalnych sprawców zamachów terrorystycznych, 2011 r.
 92. Kubiak K., Makowska A., Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim, Warszawa 2005 r.
 93. Kuciński R., Jałoszyński K., Ochrona instytucji i konwojów przed atakami terroru kryminalnego, Centrum Kształcenia Specjalistycznego „BanLex”, Warszawa 2002 r.
 94. Kuczyński M., Krwawiąca Europa, Bellona, Warszawa 2001 r.
 95. Kwiatkowska-Darul V., Terroryzm, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002 r.
 96. Landau E., Osama Ben Laden-wojna z Zachodem, MUZA, Warszawa 2001 r.
 97. Langbein K., Skalnik Ch., Smolek I. Bioterroryzm, Muza SA, Warszawa 2003 r.
 98. Lankosza K., Chrośnicki M., Czubika P., Walka z terroryzmem w świetle międzynarodowego prawa, STO, Bielsko-Biała 2004 r.
 99. Larecki J., Wielki leksykon służb specjalnych świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2007 r.
 100. Lewis B., Co się właściwe stało?, Dialog, Warszawa 2003 r.
 101. Levitt M., Hamas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 r.
 102. Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych, Wydawnictwo TRIO i  Collegium Civitas, warszawa 2007 r.
 103. Liedel K., Terroryzm – znak naszych czasów, „Adam”, Warszawa 2005 r.
 104. Liedel K., Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, „Adam”, Warszawa 2004 r.       
 105. Liedel K., Marszałek-Kawa J., Wudarski Sz., Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Duet, Toruń 2006 r.
 106. Liedel K., Terroryzm – Anatomia Zjawiska, Wydaw. Naukowe Scholar i Collegium Civitas Press, Warszawa 2006 r.
 107. Liedel K., Mocek S., Terroryzm w medialnym obrazie świata, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010 r.
 108. Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2005 r.
 109. Liedel K., Zarządzanie w walce z terroryzmem, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010 r.
 110. Madej M., Międzynarodowy Terroryzm Polityczny, MSZ, Warszawa 2001 r.
 111. Madej M. Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckieg, PISM, Warszawa 2007 r.
 112. Malinowski M. J., Ożarowski R., Grabowski W., Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 r.
 113. Malendowski W., Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, Poznań 2006 r.
 114. Malinowski M. J., Ożarowski R., Grabowski W., Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 r.
 115. Maniszewska K., Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii, Kraków 2014.
 116. Maniszewska K., Terroryzm a media, ATUT, Wrocław 2006 r.
 117. Marcinko M., ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2008 r.
 118. Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cieślik E., Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych, Difin, Warszawa, 2015 r.
 119. Olszewiski E., Doktryny i ruch współczesnego ekstremizmu politycznego, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004 r.
 120. O’Brien B., IRA, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2001 r.
 121. Paprzycki L., Rau Zb., Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009 r.
 122. Parzymies A., Islam a Terroryzm, Dialog, Warszawa 2003 r.
 123. Pawłowski J., Broń masowego rażenia orężem terroryzmu, Warszawa 2004 r.
 124. Pawłowski J., Terroryzm we współczesnym świecie, Wojsko i Wychowanie, Warszawa 2001 r.
 125. Piasano I., Ja, Terrorysta!, Wydaw. Wołoszański, Warszawa 2005 r.
 126. Piątek Z., Współczesny wymiar terroryzmu,  Zielonka 2006 r.
 127. Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2000 r.
 128. Płusa T., Jahnz-Różyk K., Broń biologiczna. Zagrożenie i przeciwdziałanie, Medpress, Warszawa 2002 r.
 129. Pływaczewski E. W., Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, wydaw. Zakamycze, Kraków 2005 r.
 130. Pruszkowski M. Bioterroryzm. Jak nie dać się zabić, wyd. Tower Press, Gdańsk 2001 r.
 131. Rashid A., Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Warszawa 2003 r.
 132. Rees Phil, Kolacja z terrorystą, wyd. Universitas, Kraków 2008 r.
 133. Reuter Ch., Zamachowcy – Samobójcy, Świat Książki, Warszawa 2003 r.
 134. Sageman M., Sieci Terroru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 r.
 135. Scratona P., 11 września: przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów, Dialog, Warszawa 2003 r.
 136. Sieńko J., Szlachcic B., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w dobie walki z terroryzmem, Zespół Redakcyjno – Wydawniczy MW, Warszawa 2005 r.
 137. Skawińska M., Społeczno – polityczna istota współczesnego terroryzmu, wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2004 r.
 138. Suchorzewska A. Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia terrorystycznego, wyd. Wolters Kluwer Polska sp.z o. o, Warszawa 2010 r.
 139. Szafrański J., Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2004 r.
 140. Szafrański J., Liedel K. (red.), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, Wyd. WSPol, Szczytno 2011 r.
 141. Szlachter D., Walka z Terroryzmem w Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007 r.
 142. Szafrański J., Szafrańska E., Organizacyjne i prawne aspekty działań antyterrorystycznych, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2002 r.
 143. Szafrański J., Kosiński J., Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania, Szczytno 2008 r.
 144. „Terroryzm- dawnej i dziś”  /praca zbiorowa/, wyd. KUL, Lublin 2010 r.
 145. Tibi B., Fundamentalizm religijny, PIW, Warszawa 1997 r.
 146. Tomasiewicz J., Terroryzm na tle przemocy politycznej, Apis, Katowice 2000 r.
 147. Tomasiewicz J., Zło w imię dobra, PWN, Warszawa- Bielsko-Biała 2009 r.
 148. Warszewski R., Pokażcie mi brzuch terrorystki, Czarny Kot, Gdańsk 2001 r.
 149. Weigel G., „Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem, wezwanie do działania”, wyd. Fronda, Warszawa 2009 r.
 150. Wiak K., „Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi”, wyd. KUL, Lublin 2010 r.
 151. Williams P. L., Al-Kaida – bractwo terroru, Studio Emka, Warszawa 2002 r.
 152. Williams P. L., Al-Kaida, Zysk i S-KA, Poznań 2007 r.
 153. Witkowski I., „Jak bin Laden pokona Amerykę. Plan wojny gospodarczej 2011/2012”, wyd. WIS-2, Warszawa 2010 r.
 154. Wojciechowski S., Terrorism as a timeless action on the international stage, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2005 r.
 155. Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku, Wyd. Branta, Kraków 2011 r.
 156. Wojciechowski S., The Faces of Terrorism, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2006 r.
 157. Wojciechowski S., Wallas T., The power of terrorism, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2005 r.
 158. Wojnicz L., Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011 r.
 159. Wójcik W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007 r.
 160. Wudarski Sz., Liedel K., Marszałek-Kawa J., Polityczne metody zwalczania terroryzmu, DUET, Toruń 2006 r.
 161. Villamarin Pulido L.A. Sieć Al-Kaidy, Wydaw. Wołoszański, Warszawa 2008 r.
 162. Yallop D., W pogoni za Szakalem, Da Capo, Warszawa 1994 r.
 163. Yonah A., Swetnam M., Siewcy śmierci. Osama Bin Laden i inni szefowie Al.-Qaidy, Bellona, Warszawa 2001 r.
 164. Yonah A., Milton H., Superterroryzm, Warszawa 2001 r.
 165. Zdanowicz M., Lutyński D. (red.), Przyjazna granica – rok do EURO, Kętrzyn 2011 r.
 166. Zeszyt Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Przeciwdziałanie terroryzmowi, nr 2, Warszawa 2008 r. – materiały z konferencji zorganizowanej przez BBN w dn. 27 listopada 2007 r.
 167. Zeszyt Naukowy nr 1(50)A AON, Terroryzm a broń masowego rażenia, AON, Warszawa 2003 r.
 168. Zubrzycki W., Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014 r.
 169. Zubrzycki W., Atlas - zjednoczona Europa wobec zamachów terrorystycznych, Jografika, 2009 r.
 170. Zubrzycki W. „Pododdziały antyterrorystyczne Policji”, wyd. Jografika Studio Wydawnicze, Warszawa 2010 r.
 171. Zubrzycki W. (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, wyd. Jografika, Warszawa 2011 r.
 172. Zubrzycki W., Przez PZ do terroryzmu, t. 1., WSPol, Szczytno 2015 r.
 173. Zubrzycki W.(red.), Przez PZ do terroryzmu, t. 2., WSPol, Szczytno 2015 r.
 174. Zubrzycki W., Jałoszyński K., Babiński A. (red.), Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016 r.

 

 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF