Poradniki

Świadomość charakteru zagrożenia wynikającego z ataku terrorystycznego odgrywa kluczową rolę w profilaktyce antyterrorystycznej. Znając sposoby rozpoznawania symptomów ewentualnego zagrożenia, a także bezpiecznego reagowania na nie można nie dopuścić do jego przeprowadzenia.  Z kolei znajomość procedur reagowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego może decydować o skali jego negatywnych skutków.
 

Warto zapoznać się z poniższymi opracowaniami, aby wiedzieć co można zrobić żeby uniknąć ataku oraz jak reagować, gdy już do niego dojdzie.

 

PLIKI DO POBRANIA

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym

Postępowanie w przypadku podejrzenia wskazującego na możliwe zagrożenie o charakterze terrorystycznym oraz w sytuacji jego wystąpienia

Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

Procedura działania instytucji otrzymującej podejrzaną przesyłkę

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego - Poradnik dla Mieszkańców

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego - Poradnik dla Administratorów

Zabezpieczenie antyterrorystyczne wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - Uniwersalny poradnik

Załącznik 1     Załącznik 2     Załącznik 3     Załącznik 4

Obowiązek zgłaszania obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Bezpieczne lotnisko

Akty o charakterze terrorystycznym na świecie, w wyniku których śmierć ponieśli obywatele RP - po 11 września 2001 r.      

A
A+
A++
Drukuj
PDF